Phòng Khám ĐT – Trị Liệu Tự Nhiên.
1059 Hồng Hà – Chương Dương – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 091.335.8118 – 098.999.1988